Бюджет

Бюджет 2012г.

Баланс 2011г.

Обяснителна записка по проекта за бюджет за 2012г.

стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Заповед на кмета на община Смядово

Формула за финансиране за бюджетната 2012 г. в Община Смядово

Вътрешни правила за разпределение на средствата по утвърдената формула за 2012г.

стр. 1 и  2