Общи данни

Кмет на Общината е Иванка Петрова.

Общо територията възлиза на 364,600 кв.км. Община Смядово е намира в област Шумен и е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина. На север граничи с Община Шумен, на североизток с Община Провадия /Варненска област/, на юг с Общините Руен и Сунгурларе /област Бургас/, на запад с Община Върбица и на северозапад с Община Велики Преслав. През общината преминава изключително важния път за Ришки проход, който свързва област Силистра с област Шумен и област Бургас. Общината е в така наречените изостанали селски райони.
Към януари 2005г. има население по настоящ адрес 8 156 души. В гр.Смядово живеят 4 474 души, а по селата 3 559.

Област :
Шумен
Адрес :
пл. "Княз Борис I" № 2
Пощенски код :
9820
Телефонен код :
05351
Телефон :
2033
Факс :
2040
Националното сдружение на Общините в Република България Община Смядово е член на Националното сдружение на Общините в Република България
Национален конвент на експертите Община Смядово има златна значка от Националния конвент на експертите за град с висок престиж за културното и историческо развитие