РЕГИСТЪР НА ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ

 


№ по ред Трите имена Решение № Протокол № Дата Забележка
1 АНГЕЛ ЖЕЧЕВ КЮРКЧИЕВ 3 2 22.11.2003 Почетен гражданин на град Смядово
2 Д-Р ЖЕЛЮ МИТЕВ ЖЕЛЕВ 312 1 31.01.2007 Почетен гражданин на град Смядово
3 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 331 4 25.04.2007 Почетен гражданин на град Смядово
4 ТИВКА ИВАНОВА КАРОВА 23 4 21.01.2012 Почетен гражданин на град Смядово
5 АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ 143 13 27.09.2012 Почетен гражданин на град Смядово
6 ЯНКО РУСЕВ РУСЕВ 377 6 29.05.2014 Почетен гражданин на село Кълново, общ. Смядово