ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

ОБЩИНА СМЯДОВО - 05351/20-33, 20-40, 21-30, 21-20, 28-08

ФАКС: 05351-2226 ДЕЖУРНИ: 05351/21-63

ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СМЯДОВО - 05351/30-00, 166

ПРОТИВОПОЖАРЕН УЧАСТЪК СМЯДОВО - 05351/28-30, 160

В И К - 05351/21-19

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 05351/30-61

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ - 05351/20-20

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" - 05351/21-69, 21-84, 20-95

ФИЛИАЛ НА ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - 05351/21-95

АВТОГАРА - 05351/21-23

ЖП ГАРА - 05351/22-24

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - 05351/20-81, 21-81, 22-80

СОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - 05351/20-44, 20-90, 29-24

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ - 05351/28-02