Общинска комисия за обществен ред и сигурност

Решение на ОС за определяне председател на ОКОРС

Заповед за определяне състава на ОКОРС

План за работа на ОКОРС

Споразумение за обществен ред и сигурност

План за провеждане на мероприятия за подобряване работата на участък ,,Полиция" - Смядово при РУ,,Полиция" - Велики Преслав и взаимодействие с ръководството на община Смядово

Протокол №1 от проведено заседание на 28.02.2013г.

Протокол №2 от проведено заседание на 29.07.2013г.