Стуктура, състав, численост, функции на администрацията